Avrupa Birliği ve Dünya Bankası Proje Danışmanlığı

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde, AB'nin üye ve aday ülkeleri destekleyen pek çok fonu ve hibe programı bulunuyor. Dünya Bankası da Türkiye'de birçok projenin hayata geçmesi için finansal destek sağlıyor. AB ve Dünya Bankası için proje tasarlamak ve uygulamak ayrı bir uzmanlık ve deneyim gerektirir. Projelerin özel niteliklerinden dolayı ortak ya da alt yüklenici olarak projeye dâhil olmak, projeyi yönetmek ve hedeflediği sonuçlara ulaştırmak zorlu bir süreçtir.

İlyada İletişim, AB ve Dünya Bankası projeleri için ekip ve ortak bulma, konsorsiyum oluşturma, teklif hazırlama, proje geliştirme, bütçelendirme ve uygulama konusunda gerekli çalışmaları yürütür. İlyada, bugüne kadar birçok AB ve Dünya Bankası projesinde konsorsiyumlideri, ortağı veya alt yüklenici olarak görev aldı. Proje bütçelerini en efektif şekilde kullanarak hedeflediği sonuçlara zamanında ulaşmasını sağladı.

İlyada İletişim’in örnek AB ve Dünya Bankası projeleri arasında; enverIPAB (Binalarda Enerji Verimliliğine Yönelik Toplum Bilincinin Artırılması) Projesi, Kula Jeopark Projesi, TTGV Desteknoloji Kampanyası, TÜBİTAK UME (Ulusal Meteoroloji Enstitüsü) ve MAM (Marmara Araştırmalar Merkezi) tanıtım kampanyaları, İYEDAM (İZODER Yalıtım Eğitim ve Danışma Merkezi) yer alıyor.

İLYADA İletişim Yayın Danışmanlık | Telefon: 0 (212) 273 23 32 | E-Posta: info@ilyada.com.tr