Finansal İletişim ve Halka Arz İletişimi

Bir işletmenin ürün ve hizmetlerinin yanı sıra finansal yapısı da hedef kitleleri ve sosyal paydaşları nezdinde büyük önem taşır.Kurumsal performans alanlarına giren bu konular, firmanın kredibilitesi üzerinde etkilidir. Finans kurumları ve yatırımcılarla ilişkilerde ayrı bir strateji uygulanması gerekir. Detaylara önem veren finans sektörünün analiz beklentisi ve yorum yapma isteği vardır.

İlyada İletişim’in en güçlü olduğu alanlardan biri de finansal iletişimdir.Özellikle halka açık ya da halka arz sürecine hazırlanan firmaların iletişim çalışmalarında finans sektörüne yönelik öne çıkartılabilecek alanlarınanalizlerini yapar. Güçlü yönlerini ön plana çıkarır. Halka arz süreci iletişiminde öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm çalışmaları planlar ve uygular. İlyada İletişim çalışmalarını kurumların halka açılma hedefi olmasa da topluma hesap verebilirlik kriterini göz önünde bulundurarak yürütür. Bu doğrultuda şeffaflık ve açıklık ilkelerinin hizmet verilen kurumlar tarafından benimsenmiş olduğunun algılanmasını sağlar.

İLYADA İletişim Yayın Danışmanlık | Telefon: 0 (212) 273 23 32 | E-Posta: info@ilyada.com.tr