Gündem Yönetimi

Bir kurumun iletişim faaliyetlerinde gündemi izlemek, günceli yakalamak ve gelecek perspektiflerini önceden kurgulamak büyük önem taşır.

İlyada İletişim, müşterisi adına sadece kendi sektöründeki gelişmeleri takip etmekle kalmaz; alt ve ilintili sektörleri, ülke ve dünya gündemini de izler. Farklı konu başlıklarında dahi olsa gerçekleşen ya da gerçekleşmesi muhtemel durumların getireceği negatif ve pozitif ivmeyi hesaplar ve stratejilerini bu veriler ışığında hazırlar. Mesajlar oluşturulur, kurum sözcüleri ya da dolaylı sözcüler ve medya aracılığıyla kamuoyuna iletilir. Kamuoyundaki duyarlılık ve algı gözetilerek gündem yönetilir. Gündem yönetimi sayesinde kurumun referans kaynağı olarak konumlanması sağlanır.

İLYADA İletişim Yayın Danışmanlık | Telefon: 0 (212) 273 23 32 | E-Posta: info@ilyada.com.tr