Kamu İlişkileri

Kurum ve markaların iş sonuçlarına ulaşmalarında, başta karar vericiler olmak üzere kamu otoritesi nezdinde bu hedeflerin kabul edilmesi önemlidir. Kurum ve markaların iş hedefleri kimi zaman kamu otoritesiyle örtüşmez ya da otoritenin bu konuda bilgilendirilmesi gerekir. Bu noktada doğru mesajların, doğru sözcüler ve doğru kanallar aracılığıyla hükümete, yerel yönetimlere, devlet kurumlarına iletilmesi gerekir.

İlyada İletişim, kamu ilişkileri çalışmalarıyla müşterisiyle kamu otoriteleri arasındaki iletişim sürecini yürütür. Bu kapsamda kamu ilişkileri ile ilgili stratejiyi belirler, ilgili sosyal paydaşların sürece entegrasyonunu sağlar, stratejinin gerektirdiği adımların uygulanmasını sağlar.

İLYADA İletişim Yayın Danışmanlık | Telefon: 0 (212) 273 23 32 | E-Posta: info@ilyada.com.tr