Konu ve Kriz Yönetimi

Bir kurumun itibarını yaratmak ve yaşatmak yıllar alır. Bu itibarın zedelenmesi ise anlık bir olaydır. Konu yönetimi ile kurumun potansiyel kriz konuları önceden tespit edilir ve iletişim stratejisi bu doğrultuda planlanarak, muhtemel krizlere karşı proaktif çalışmalar yürütülür. Kurumlar, öngörülebilir krizlerinin yanı sıra müşteri şikâyetlerinden doğal afetlere kadar pek çok krizle her an karşı karşıya kalabilir. Kriziletişimi,krizler ortaya çıktığında etkili bir şekilde yönetilmesinden, kriz sonrası analizler yapılarak bu yönde gerekli çalışmaların yürütülmesine kadar tüm süreci kapsar.

İlyada İletişim, konu ve kriz yönetimi konusunda hizmet verdiği kurumlar için olası kriz konularını tespit eder; bu konuların krize dönüşmemesi için iletişim planları hazırlar. Alternatif senaryolar oluşturarak, kurumu olası krizlere hazırlar ve kriz anında yapılması gerekenleri önceden belirler.Öngörülemeyen krizler için kriz anında kriz masasını oluşturur, hızlı karar alma mekanizmalarını harekete geçirir. Bilgi akışının sürekliliğini ve üst yönetimin süreçlere katılımını sağlar; krizi yönetir.Yaşanılan kriz sonrasında krizin kuruma verdiği zararın alanlarını ve boyutunu saptar.Yaşanan sürecin kurumun hangi faaliyet alanlarını, ne ölçüde etkileyeceğini belirler. Bu doğrultuda, krizin yansımalarını minimalize edecek ya dakrizi fırsata dönüştürecek iletişim çalışmalarını planlar.

İLYADA İletişim Yayın Danışmanlık | Telefon: 0 (212) 273 23 32 | E-Posta: info@ilyada.com.tr