Kurum İçi İletişim

Başarılı kurumlar için kurumun hedeflerine inanmış, kurum kültürünü benimsemiş “iç müşteri”lere ihtiyaç vardır. Kurum içi iletişim faaliyetleri kapsamında; kurum kültürü, misyonu, vizyonu, değerleri ve stratejilerinin çalışanlar tarafından içselleştirilmesi ve çalışanların kurumun elçisi haline gelmeleri için uygun stratejiler geliştirilir. Gerçekleştirilen çalışmalarla kurumun iş ve iletişim hedeflerine ulaşmasında çalışanların inanç ve katılımlarının artması amaçlanır.

İlyada İletişim, çalışanların, bayilerin ve tedarikçilerin kurumun en önemli temsilcileri olduğu bilgisinden hareketle kurumun tüm iç müşterilerinin motivasyon, memnuniyet ve sadakatlerini artıracak iletişim projeleri geliştirir, planlar ve uygular.Kurumun iş hedeflerini doğrudan etkileyecek iç müşterilerin kurum hakkında olumlu mesajlar taşıyan elçiler haline gelmesini sağlar.

İLYADA İletişim Yayın Danışmanlık | Telefon: 0 (212) 273 23 32 | E-Posta: info@ilyada.com.tr