Liderlik İletişimi

Kurumların, kamuoyunun ve medyanın gözünde ürün ve hizmetleri kadar liderleri de önemlidir. Gerçekleştirilecek iletişim çalışmalarıyla "Lider", kurumun müşterileri, yatırımcıları, çalışanları, iş ortakları ve diğer tüm sosyal paydaşları nezdinde en güvenilir bilgi kaynağı olmalıdır.

İlyada İletişim, kurumun sözcüsü olan lider için kişiye özgü stratejik medya ilişkileri, konu yönetimi, kriz iletişimi ve iç iletişim modülleri hazırlar. Hizmet verdiği kurumun vizyon ve kimliğine uygun iş odaklı bir iletişim stratejisi geliştirirken; diğer yandan lideri kendi bireysel ve kurumsal değerlerinden uzaklaştırmayan ve toplumun duyarlı olduğu alanlara karşı hassasiyetini koruyan bir planlama yapmaya özen gösterir.

İLYADA İletişim Yayın Danışmanlık | Telefon: 0 (212) 273 23 32 | E-Posta: info@ilyada.com.tr