Marka İletişimi

Marka yaratmak ve en önemlisi markayı yaşatmak dinamik bir süreçtir. Markalaşma sürecinde atılan adımların tutarlı ve stratejik olması gerektiği gibi; marka kalmak için de yapılan çalışmaları sürdürülebilir kılmak gerekir. Marka iletişimi de bu noktada markanın kamuoyunda itibarını korumak, geliştirmek, bir ürünü, hizmeti veya kurumu markalaştırmak için uygulanan iletişim stratejisidir.

İlyada İletişim, marka yönetimi çalışmalarında, ürün ve hizmetlerin hedef kitle ve sosyal paydaşlar nezdinde hedeflenen rasyonel ve duygusal faydaların algılanmasını, müşteri sadakati yaratmayı böylece kurumun rakipler arasında sürdürülebilir farklılaşmasını korumayı hedefler. Bu kapsamda, medya ilişkilerinden deneyimsel pazarlama yöntemlerine, sosyal medya yönetiminden iç iletişim çalışmalarına kadar pek çok alanda proje önerileri geliştirir ve uygular.

İLYADA İletişim Yayın Danışmanlık | Telefon: 0 (212) 273 23 32 | E-Posta: info@ilyada.com.tr