Medya İlişkileri

Bir kurumun iş ve iletişim hedeflerine ulaşmasında en önemli sosyal paydaşlarından biri hiç kuşkusuz medyadır. Medya, diğer iletişim araçlarından çoğu zaman daha etkili ve daha inandırıcı olduğu gibi medya araçları sayesinde çok farklı kitlelere ulaşmak da mümkündür.

İlyada İletişim, hizmet verdiği kurumun rakiplerinden farklılaşmasını; lideri, çalışanları, ürün ve hizmetleriyle daima sektöründe referans kaynağı olmasını hedefler ve medya ilişkilerini de buna göre inşa eder.

Müşterilerinin iş hedefleri doğrultusunda üçer aylık dönemleri kapsayan medya planları hazırlar ve bu planları ülkenin / medyanın / kurumun gündemine bağlı olarak güncelleyerek uygular. İlyada İletişim mesajları bir kalıba sokmaya çalışmaz, farklı mecralar için (ekonomi, magazin, internet, televizyon) farklı stratejiler geliştirir ve uygular. Süreklilik ilkesini medya ilişkilerinin temel yapı taşları arasında tanımlayan İlyada İletişim, medya ile kurum adına paylaşacağı bilgileri önce kendi süzgecinden geçirir ve haber değeri taşımayan hiçbir konuyu iletmez.

İLYADA İletişim Yayın Danışmanlık | Telefon: 0 (212) 273 23 32 | E-Posta: info@ilyada.com.tr