Pazarlama İletişimi

Pazarlama iletişimi, ürünün ya da hizmetin piyasaya sunulmadan önceki dönemden başlayarak satış sonrasındaki süreci de içine alan tüm iletişim çalışmalarının koordineli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini kapsar. Kurumun ürün ve hizmetleriyle ilişkide bulunduğu ve bulunacağı çevrede, istenilen tutum ve davranış değişikliğinin oluşturulması ya da mevcut tutum ve davranışın devam ettirilmesi için pazarlama stratejisi ile iletişim stratejisinin entegrasyonu büyük önem taşır.

İlyada İletişim,danışmanlığını yürüttüğü kurumların, ürün ve hizmetleri için geliştirilmiş pazarlama stratejilerine paralel olarak iletişim stratejilerini geliştirir ve bu doğrultuda projeler planlar ve hayata geçirir.

İLYADA İletişim Yayın Danışmanlık | Telefon: 0 (212) 273 23 32 | E-Posta: info@ilyada.com.tr