Sosyal Sorumluluk İletişimi

Bir firmanın temel işlevi, elbette ki kâr etmek ve büyümektir. Ancak kurumlar da kişiler gibi bu toplumun bir parçası, birer vatandaşıdır. Bunun için üretim teknolojisinden hizmet kalitesine, fiyat politikasındanpazar payına kadar birçok etmen ön plana çıkmaktadır.

Şirketlerin kazanırken topluma da yatırım yapmalarının bir aracı olan sosyal sorumluluk projeleri, firmalara kârdan daha önemli bir değer olan itibar kazandırdığı gibi rekabette de farklılaşmanın aracıdır. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki günümüzde tüketiciler, toplum ve dünya için iyi bir şeyler yapan şirketlere karşı sempati beslemekte ve bunu satın alma davranışlarıyla da ortaya koymaktadır.

İlyada İletişim hizmet verdiği kurumun iş hedefleriyle örtüşecek, rekabette ön plana çıkmasını sağlayacak ve gündem yaratacak sosyal sorumluluk projeleri üretir, planlar ve uygular.

İLYADA İletişim Yayın Danışmanlık | Telefon: 0 (212) 273 23 32 | E-Posta: info@ilyada.com.tr